Skip to content Skip to footer

Dezvoltarea sectorului vegetal

Pe măsură ce populația globală continuă să se dezvolte, sectorul vegetal va trebui să se adapteze noilor tendințe și să-și sporească eficiența. În prezent, sectorul vegetal românesc are performanțe scăzute, fiind cu mult sub media europeană. Principalele constrângeri care limitează dezvoltarea sectorului vegetal includ: fragmentarea terenurilor, îmbătrânirea populației, lipsa de tehnologie și de competențe în domeniu, lipsa infrastructurii de irigații, precum și accesul limitat la finanțare al fermierilor. În ciuda provocărilor identificate la nivelul sectorului, România dispune de un potențial uriaș de dezvoltare. Modernizarea sectorului vegetal ar putea genera un impact puternic asupra creşterii economice şi ar facilita echilibrarea balanţei comerciale. Agricultura este un domeniu strâns legat de industria alimentară, dar și o ramură cu tradiție în România. Grupul Carmistin investește în agricultură pentru că își dorește să susțină atât specificul local, cât și promovarea producției autohtone și ecologice.

Obiectivul Grupului Carmistin pentru următorii 2 ani este de a genera o creștere cu peste 50% a capacității de producție a furajelor. Pentru a atinge acest obiectiv, Grupul Carmistin își dorește să contribuie la crearea unei comunități de potențiali furnizori în vederea asigurării necesarului de materii prime.

Prin proiectul „FERMIER ÎN ȚARA MEA”, Grupul Carmistin își propune să identifice fermierii cu potențial de dezvoltare în zona sectorului vegetal, în vederea sprijinirii acestora pentru a-și atinge potențialul maxim de producție prin transferul de know-how, oferirea de consultanță prin implicarea experților din diferite arii de interes, precum și prin sprijinirea acestora în implementarea de tehnologii și procese de producție mai eficiente care să conducă la practicarea unei agriculturi durabile, prin economisirea energiei și protejarea resurselor naturale. Astfel, prin sprijinul oferit în contextul proiectului „FERMIER ÎN ȚARA MEA”, Grupul Carmistin urmărește crearea unei comunități de fermieri cu care să împărtășească cunoștințele acumulate de-a lungul timpului și astfel, în mod indirect, să creeze parteneriate cu potențiali furnizori în vederea asigurării necesarului de materii prime.

Obiectivele strategice pentru dezvoltarea sectorului vegetal

• Consolidarea accesului fermierilor la mecanismele de finanțare

• Implementarea de tehnologii și procese agricole inovative

• Consolidarea puterii de negociere pe piață

• Digitalizarea activităților și proceselor

• Gestionarea eficientă a volumului de apă

Proiectul ,,Fermier în Tara mea"

Prin proiectul „FERMIER ÎN ȚARA MEA”, CARMISTIN își dorește să împărtășească cunoștințele acumulate, pentru a dezvolta împreună cu părțile implicate sectorul agroalimentar prin abordări durabile și să contribuie la îmbunătățirea nivelului productivității și digitalizării agriculturii.

Office

Willbrook Platinum Business Sos.București-Ploiești 172-176

Copyright 2023 Fermier în Țara Mea. Toate drepturile rezervate.